7271

7271

Άγγελος Αντωνόπουλος


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 26x21 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
7272

7272

Άγγελος Αντωνόπουλος


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 26x21 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
7273

7273

Άγγελος Αντωνόπουλος


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 26x21 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
7274

7274

Άγγελος Αντωνόπουλος


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 26x21 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
7276

7276

Άγγελος Αντωνόπουλος


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 26x21 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
7280

7280

Άγγελος Αντωνόπουλος


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 26x21 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
7279

7279

Άγγελος Αντωνόπουλος


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 26x21 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
7468

7468

Άγγελος Αντωνόπουλος


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 41,5x51,5 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
7277

7277

Άγγελος Αντωνόπουλος


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 26x21 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
7198

7198

Γιώργος Γύζης


Ακρυλικό σε χαρτί
Διαστάσεις: 230x50 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3100 €
7199

7199

Γιώργος Γύζης


Ακρυλικό σε χαρτί
Διαστάσεις: 106x194 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3750 €
7435

7435

Γιώργος Γύζης


Ακρυλικό σε χαρτί
Διαστάσεις: 70x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2750 €
7200

7200

Γιώργος Γύζης


Ακρυλικό σε χαρτί
Διαστάσεις: 100x100 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
7543

7543

Γιώργος Γύζης


Λάδι και ακρυλικό σε χαρτί 640γρ.
Διαστάσεις: 25,5x39,5 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €
7579

7579

Γιώργος Γύζης


Λάδι, ακρυλικό και μολύβι σε χαρτί 640γρ.
Διαστάσεις: 54x28 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 850 €
7262

7262

Άρτεμις Ποταμιάνου


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 100,5x49,6 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 4000 €
7265

7265

Άρτεμις Ποταμιάνου


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 67x57 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3500 €
7269

7269

Άρτεμις Ποταμιάνου


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 100,5x49,6 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 4000 €
7460

7460

Άρτεμις Ποταμιάνου


Metal print
Διαστάσεις: 84x120 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3100 €
7462

7462

Άρτεμις Ποταμιάνου


Metal print
Διαστάσεις: 66x90 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2100 €
7464

7464

Άρτεμις Ποταμιάνου


Metal print
Διαστάσεις: 27x50 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
7461

7461

Άρτεμις Ποταμιάνου


Metal print
Διαστάσεις: 20x32 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 800 €
7459

7459

Άρτεμις Ποταμιάνου


Metal print
Διαστάσεις: 44x88 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2000 €
7465

7465

Άρτεμις Ποταμιάνου


Metal print
Διαστάσεις: 20x26 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 800 €
19

19

Άρτεμις Ποταμιάνου


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 117x38x28
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 4000 €
20

20

Άρτεμις Ποταμιάνου


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 62x30x26 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3250 €
21

21

Άρτεμις Ποταμιάνου


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 55x30x26 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3250 €
7044

7044

Γιάννης Σαββίδης


Μελάνι σε χαρτί
Διαστάσεις: 20x29 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €
7045

7045

Γιάννης Σαββίδης


Μελάνι σε χαρτί
Διαστάσεις: 20x29 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €
7047

7047

Γιάννης Σαββίδης


Μελάνι σε χαρτί
Διαστάσεις: 20x29
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €
7048

7048

Γιάννης Σαββίδης


Μελάνι σε χαρτί
Διαστάσεις: 20x29 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €
7049

7049

Γιάννης Σαββίδης


Μελάνι σε χαρτί
Διαστάσεις: 20x29 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €
7050

7050

Γιάννης Σαββίδης


Μελάνι σε χαρτί
Διαστάσεις: 20x29 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 620 €
7546

7546

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 42x30 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2100 €
7548

7548

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 34x26 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1500 €
7547

7547

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 42x29 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2100 €
7549

7549

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 33x25 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1500 €
7551

7551

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 42x57 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2750 €
7550

7550

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 36x29 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2100 €
7552

7552

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 42x28 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2100 €
7554

7554

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 32x23,5 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1500 €
7555

7555

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 50x32,5 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2100 €
7556

7556

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 34x26 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1500 €
7557

7557

Μάριος Σπηλιόπουλος


Μικτή τεχνική σε χαρτί
Διαστάσεις: 41,5x29 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2100 €
7255

7255

Μάριος Φούρναρης


Xρωματιστά μολύβια, μολύβι και μελάνι σε χαρτί
Διαστάσεις: 100x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 4.950 €
7256

7256

Μάριος Φούρναρης


Χρωματιστά μολύβια, μολύβι και μελάνι σε χαρτί
Διαστάσεις: 47x35 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2.000 €
7283

7283

Μάριος Φούρναρης


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 31x21x12,5 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €
7284

7284

Μάριος Φούρναρης


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 31x21x9 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €
7524

7524

Μάριος Φούρναρης


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 31x21x8 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €
7285

7285

Μάριος Φούρναρης


Μικτή τεχνική
Διαστάσεις: 45,5x40,5 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
9080

9080

Μάριος Φούρναρης


Archival print on paper
Διαστάσεις: 70x99 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
7179

7179

Μάριος Φούρναρης


Χρωματιστά μολύβια σε χαρτί
Διαστάσεις: 70x50 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1850 €
1444

1444

Μάριος Φούρναρης


Inkjet print
Διαστάσεις: 70x50 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 500 €
1490

1490

Μάριος Φούρναρης


Inkjet print
Διαστάσεις: 100x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €
1488

1488

Μάριος Φούρναρης


Inkjet print
Διαστάσεις: 36x22 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 325 €
7034

7034

Ηλίας Τσακμάκης


Στυλό και μελάνι σε περγαμηνή
Διαστάσεις: 100x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3750 €
7349

7349

Ηλίας Τσακμάκης


Στυλό και μελάνι σε περγαμηνή
Διαστάσεις: 100x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3750 €
7350

7350

Ηλίας Τσακμάκης


Στυλό και μελάνι σε περγαμηνή
Διαστάσεις: 50x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
1230

1230

Ηλίας Τσακμάκης


Inkjet print
Διαστάσεις: 85x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €
1231

1231

Ηλίας Τσακμάκης


Inkjet print
Διαστάσεις: 85x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €
1232

1232

Ηλίας Τσακμάκης


Inkjet print
Διαστάσεις: 85x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €
7022

7022

Lanfranco Aceti


Φωτογραφική εκτύπωση
Διαστάσεις: 25x25 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €
7023

7023

Lanfranco Aceti


Φωτογραφική εκτύπωση
Διαστάσεις: 25x25 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €
7024

7024

Lanfranco Aceti


Φωτογραφική εκτύπωση
Διαστάσεις: 25x25 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1000 €
7402

7402

Jackie Berridge


Λάδι σε καμβά
Διαστάσεις: 100x130 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 6200 €
1306

1306

Bella Easton


Χαρακτικό
Διαστάσεις: 110x97 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
1307

1307

Bella Easton


Χαρακτικό
Διαστάσεις: 110x97 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
1308

1308

Bella Easton


Χαρακτικό
Διαστάσεις: 110x97 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
7384

7384

Bella Easton


Μολύβι σε χαρτί
Διαστάσεις: 37x80 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
7385

7385

Bella Easton


Μολύβι σε χαρτί
Διαστάσεις: 37x80 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
7386

7386

Bella Easton


Μολύβι σε χαρτί
Διαστάσεις: 37x80 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
7306

7306

Guillaume Krick


Αυγοτέμπερα σε καμβά
Διαστάσεις: 72,3x92 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3500 €
7307

7307

Guillaume Krick


Αυγοτέμπερα σε καμβά
Διαστάσεις: 72,3x92 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3500 €
7308

7308

Guillaume Krick


Αυγοτέμπερα σε καμβά
Διαστάσεις: 72,3x92 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 3500 €
9084

9084

Alexander Mood


Inkjet print
Διαστάσεις: 50x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €
9085

9085

Alexander Mood


Inkjet print
Διαστάσεις: 50x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €
9086

9086

Alexander Mood


Inkjet print
Διαστάσεις: 50x70 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 750 €
7391

7391

Elisabeth Penker


Ζωγραφική, φωτογραφικό κολάζ
Διαστάσεις: 40x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
7392

7392

Elisabeth Penker


Ζωγραφική, φωτογραφικό κολάζ
Διαστάσεις: 40x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
7393

7393

Elisabeth Penker


Ζωγραφική, Φωτογραφικό κολάζ
Διαστάσεις: 40x60 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 2500 €
9021

9021

Clay Smith

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 76x76 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
9022

9022

Clay Smith

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 76x76 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
9023

9023

Clay Smith

Φωτογραφία

Διαστάσεις: 76x76 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1250 €
9088

9088

Ekkehart Keintzel


Pigmentprint on Hahnemühle Photorag
Διαστάσεις: 64x80 cm
Τιμή (συμπλ. ΦΠΑ): 1600 €